Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Účastník soutěže tímto uděluje souhlas Pořadateli soutěže, jakožto správci osobních údajů, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • jméno instagramového účtu

Pojmy Účastník soutěže a Pořadatel soutěže jsou blíže vymezeny v Pravidlech Soutěže.

 1. Jméno, příjmení, jméno instagramového účtu a e-mail je dle čl. 6 odst. 1, písm. a) možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a jejich zpracování je nutné pro marketingové účely, jimiž se rozumí zasílání obchodních sdělení (newsletteru) prostřednictvím emailu v rozsahu:
  • Informací o akčních nabídkách, nových produktech či případných nadcházejících soutěžích Pořadatele soutěže

Účastník soutěže zároveň bere na vědomí, že s ohledem na jeho účast v Soutěži, tak jak je vymezena v Pravidlech Soutěže, budou výše uvedené osobní údaje zpracovány rovněž pro účely kontroly průběhu Soutěže, jakožto i její vyhodnocení, a to bez nutnosti jím uděleného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Výše uvedené osobní údaje budou Pořadatelem soutěže zpracovány nejvýše po dobu 5 let pro marketingové účely a nejvýše po dobu 3 měsíců pro účely účasti v Soutěži.

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na emailovou adresu pořadatele info@kamvpraze.com .
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem soutěže, který je jejich správcem. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v Soutěži. Účastník soutěže bere na vědomí, že osobní údaje mohou být předány třetím osobám, a to sice obchodním partnerům Pořadatele soutěže v souvislosti s udělením, zasíláním, zprostředkováním nebo předáním výher.
 3. Účastník soutěže bere na vědomí, že podle příslušných ustanovení Nařízení má:
  • Právo vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Právo požadovat výmaz jím poskytnutých osobních údajů
  • Právo požadovat po Pořadateli soutěže informaci o jím poskytnutých osobních údajích
  • Právo vyžádat si u Pořadatele soutěže přístup k těmto údajům, případně je nechat aktualizovat, opravit, či požadovat omezení jejích zpracování
  • Právo vznést námitku u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit v této věci na soud